Všeobecné podmínky

Provozovatel: Guitarpark s.r.o., IČ: 25772139, DIČ: CZ25772139


Sídlo společnosti
Jungmannovo náměstí 17, 110 00 Praha 1
tel.: 224 22 25 00, fax: 224 22 91 56
email: info@guitarpark.cz


Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 68827.

Dále jen "Provozovatel".


Uživatel

Uživatelem se rozumí každý návštěvník internetových stránek www.guitarlife.cz (dále jen Stránky).


Práva a povinnosti Uživatele
  1. Uživatel je povinen dodržovat Všeobecné podmínky Stránek. Jejichž užíváním vyjadřuje plný souhlas s těmito pravidly a bude se jimi řídit.
  2. Veškerá data, informace a soubory (videa, fotografie, texty), které uživatel vloží do systému, se stávají vlastnictvím Provozovatele. Uživatel jejich odesláním souhlasí s jejich zveřejněním na webu www.guitarlife.cz.
Práva a povinnosti Provozovatele
  1. Provozovatel je povinen dodržovat Všeobecné podmínky Stránek.
  2. Provozovatel se zavazuje ochraňovat osobní data, která se mu ve spojitosti s provozováním služby, dostanou. Provozovatel se zavazuje užívat data pouze pro vlastní potřebu. Data nebudou poskytnuta třetím stranám.

Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost doby uveřejnění.


Vydáno: 8. 9. 2011, Praha, Česká republika.

 
Vyhledávání